هاست لینوکس استاندارد سی پنل

با 7 روز ضمانت برگشت وجه

plan 1

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ادون دامین
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • بله بکاپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله آنتی ویروس
 • بله فعال سازی و تحویل آنی
plan 2

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا

 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ادون دامین
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • بله بکاپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله آنتی ویروس
 • بله فعال سازی و تحویل آنی
plan 3

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا

 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ادون دامین
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • بله بکاپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله آنتی ویروس
 • بله فعال سازی و تحویل آنی
plan 4

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا

 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ادون دامین
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • بله بکاپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله آنتی ویروس
 • بله فعال سازی و تحویل آنی
plan 5

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا

 • 15000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ادون دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • بله بکاپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله آنتی ویروس
 • بله فعال سازی و تحویل آنی
 • بله دامنه رایگان
plan 6

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا

 • 20000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ادون دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • بله بکاپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله آنتی ویروس
 • بله فعال سازی و تحویل آنی
 • بله دامنه رایگان
plan 7

نصب رایگان اسکریپت و سیستم مدیریت محتوا

 • 25000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ادون دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ftp
 • بله بکاپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • بله آنتی ویروس
 • بله فعال سازی و تحویل آنی
 • بله دامنه رایگان